麻生専門学校グループ 日本語科

ภําษําไทย

หลักสูตรที่มุ่งสำหรับการเข้าศึกษาในหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างบุคลากรที่มีบทบาททั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ
และยังเหมาะสำหรับหลักสูตรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เรื่องการศึกษาต่อด้วย เช่น การหางานทำในประเทศญี่ปุ่น

แนะนําหลักสูตร

เข้าศึกษาในเดือนเมษายน

หลักสูตร 1 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น ขั้นกลาง มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ในการสอบวัดระดับความสามารถ ภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนธันวาคม
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4 ขึ้นไป ในตอนที่เข้าศึกษา
หลักสูตร 2 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่น ขั้นต้น มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ภายในระยะเวลา 2 ปี
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถ ภาษาญี่ปุ่นราว ระดับ N5

คลาสเช้า

คลาสบ่าย

* “คลาสเช้า” “คลาสบ่าย” จะพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นตอนที่เข้าศึกษา

เข้าศึกษาในเดือนตุลาคม

หลักสูตร 1.5 ปี
หลักสูตรที่เริ่มสอนตั้งแต่ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น-กลาง มุ่งสอบผ่าน N2 หรือ N3 ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนกรกฎาคม หรือ มุ่งสอบผ่าน N1 หรือ N2 ในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นรอบเดือนธันวาคม
ผู้เรียนควรมีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นราว ระดับ N5

คลาสเช้า

คลาสบ่าย

* “คลาสเช้า” “คลาสบ่าย” จะพิจารณาจากผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นตอนที่เข้าศึกษา

หลักสูตรที่ยกระดับความสามารถทั้ง 4 ทักษะ “ฟัง” “พูด” “อ่าน” “เขียน”

มีการเรียนการสอนที่เหมาะกับความสามารถภาษาญี่ปุ่นโดยจัดชั้นเรียนจำแนกตามระดับ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่ช่วยซัพพอร์ตตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนไว้เป็นอย่างดี เช่น การ ติวสอบให้สำหรับผู้ที่จะเข้าสอบ “การสอบวัดระดับความ สามารถภาษาญี่ปุ่น”

สภาพแวดล้อมของการเรียนที่สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ในแคมปัสเดียวกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น !

ได้เรียนที่แคมปัสเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่นจำนวนมาก มีสภาพแวดล้อมที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับภาษาญี่ปุ่นใน ระหว่างที่เรียนด้วยกันกับคนญี่ปุ่น

เพราะเป็น ASO จึงมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นได้

มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยให้ความช่วยเหลือจึงสบายใจด้านการดำเนินชีวิตด้วย
เจ้าหน้าที่ประจำจะคอยดูแลนักเรียนแต่ละคนเสมือน ผู้ปกครอง ทั้งพาไปดำเนินขั้นตอนต่างๆ ยังที่ทำการ รัฐ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือยามเจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ จึงสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง สบายใจ
โอกาสจำนวนมากในการเพิ่มเพื่อนชาวญี่ปุ่น
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น “ชมรม” “งานโรงเรียน” เช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น และเข้าร่วมชั้นเรียนเดียว กัน จึงมีโอกาสมากในการมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยระบบครูประจำชั้น
ระบบครูประจำชั้นที่มีนักเรียนจำนวนน้อยนี้จะคอยให้การสนับสนุนเรื่องเส้นทางอนาคตแบบที่นักเรียนแต่ละคนต้องการได้อย่างแน่นอน มีการให้คำแนะนำ เป็นรายบุคคลที่เหมาะกับความต้องการ (งานอธิบายการหางานและการฝึกซ้อมสัมภาษณ์ ฯลฯ) ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมีอัตราการประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ 100%

เสียงของบัณฑิต

โรงเรียนอาชีวะภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว & เบเกอรี่อาโสะ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น/ชาวไต้หวัน

การเรียนโดยกำหนดจุดมุ่ง หมายทำให้สอบผ่านครับ !
ผมเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก และไม่มีความรู้อะไรเลย แต่ก็ตัด สินใจแล้วว่าในระหว่างที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นจะต้องสอบ JLPT N1 ให้ได้ เลย พยายามทุ่มเทในการเรียนอย่างเต็มที่ จนสามารถสอบผ่าน N2 ได้ในการ สอบรอบเดือนกรกฎาคมในปีถัดมา และสอบผ่าน N1 ได้ในการสอบรอบ เดือนธันวาคม ผมอยากให้ทุกคนที่คิดจะมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นพยายามให้ เต็มที่เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของตัวเอง และอยากให้ได้สัมผัสกับประสบ การณ์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศต่างๆ ครับ

เส้นทางในอนําคต

อัตราการได้งานทำที่บริษัทญี่ปุ่น

ข้อมูลตัวเลขของนักเรียน ชาวต่างชาติที่หางานทำ ในประเทศญี่ปุ่น

97.7%

(จบการศึกษา มีนาคม 2022)

นักเรียนชาวต่างชาติจาก 23 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ ที่มาศึกษาเล่าเรียนที่ ASO และทำให้ฝัน “การทำงานที่ญี่ปุ่น” เป็นจริงขึ้นมา

คลิกที่นี่หากคณุ ต้องการเรียนทกั ษะ เฉพาะทาง

For those who want to learn technical knowledge and skills.

นกั เรียนต่างชาต

ชีวิตในรั้วโรงเรียน

กำหนดการตลอดปีของหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (หยิบยกมาเพียงบางส่วน)

เมษายน

 • - งานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนใหม่

พฤษภาคม

 • - ทัศนศึกษาศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ
 • - ทัศนศึกษาภายในเมืองฟุกุโอกะ

มิถุนายน

 • - กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกับนักเรียนญี่ปุ่น

กรกฎาคม

 • - เทศกาลทานาบาตะ
 • - ทัศนศึกษางานยามางาสะ ของฮากาตะ

สิงหาคม

 • - การประกวดสุนทรพจน์ ภายในโรงเรียน

กันยายน

 • - นั่งรถบัสปีนเขา

ตุลาคม

 • - ฮาโลวีนปาร์ตี้

พฤศจิกายน

 • - งานแข่งขันกีฬา

ธันวาคม

 • - งานเทศกาลโรงเรียน (อินเตอร์เนชั่นแนลคาเฟ่)

มกราคม

 • - ห้องเรียนสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา

กุมภาพันธ์

 • - เทศกาลเซ็ทซึบุนปาถั่ว (Setsubun Taisai)

มีนาคม

 • - พิธีสำเร็จการศึกษา

ASO International House

 • เดินทางโดยจักรยาน 15 นาทีถึงโรงเรียน
 • เดินเท้า 10 นาทีถึง “สถานีฮิงาชิ-ฮิเอะ” รถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุด
 • เดินทางด้วยรถยนต์ 3 นาทีถึงเทอร์มินัลอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินฟุกุโอกะ
 • มีทั้งหมด 45 ห้อง

ทำเลดีสะดวกในการดำเนินชีวิต !

ร้านสะดวกซื้อ เดินเท้า 1 นาที ! ซุปเปอร์มาร์เก็ต เดินเท้า 15 นาที ! และยังมีร้านค้าจำนวนมากที่สามารถเดินจากหอพักเพียงแป๊บเดียว ! มีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใกล้หอพัก จึงสามารถหาซื้อสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต

ห้อง

ตู้เย็น

บริเวณที่อาบน้ำ

ครัว

ครัว

ห้องชุมนุม

โทรศัพท์สาธารณะ

ห้องสุบบุหรี่

ห้องซักผ้า

ที่จอดรถจักรยาน

แม้จะมีเรื่องเดือดร้อนหรือเจ็บป่วยก็สบายใจได้เราจะดูแลทั้งหมดเอง !

คุณคาวาวาเกะ คุณแม่ประจำหอ

ASO International House Ⅱ

 • ห้องสำหรับ 2 คน (สามารถพักคนเดียวได้)

กักคุเซไคคัง ดอร์มมี่ หอพักในเครือโรงเรียน

 • ห้องพัก 1 คน พร้อมอาหาร 2 มื้อเช้าเย็น

ขั้นตอนกำรสมัคร

ขั้นตอนที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษา

กรณีเข้าศึกษาหลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี

กรณีเข้าศึกษาหลักสูตร 1.5 ปี

การเตรียมตัวของผู้สมัคร โรงเรียนเป็นตัวแทนดำเนินการ

Coming soon

ใบสมคัรเข้าเรียน

ติดต่อเรำ

ASO COLLEGE GROUP
福岡キャンパス国際交流センター

+81-92-415-2388

ตดิ ต่อเรํา

สถํานท่ี

เดินเท้า 8 นาทีจากสถานีฮากาตะ สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในคิวชู !
Address : 1-14-12 Hakataeki-minami, Hakata-ku, Fukuoka 812-0016 Japan

+81-92-415-2388

SNS